English Space

Krótki komentarz do obecnej sytuacji…

To co uważam jest moim prywatnym zdaniem i oczywiste jest, że nikt inny nie musi się ze mną zgadzać. Jednak po latach przyglądaniu się życiu swojemu i społeczeństw doszłam póki co do jednego podstawowego wniosku, który można podsumować krótkim zdaniem: Jezus miał rację. W czym? – We wszystkim.   Kiedy się nad tym człowiek głębiej zastanowi, to racją jest, że […]

Positive Heart Provocateur

When I say to others to work on their own hearts, many people ask me in return: how should I do it so I could experience actual positive effects? First and foremost. Think about what provokes your heart to open up and feel positively touched and maybe even shedding a tear once in a while … Once you’ve figured it […]

Pozytywny Prowokator Serca

Kiedy mówię, pracujcie nad swoim sercem, wiele osób pyta, jak mają to robić, aby móc doświadczyć faktycznych pozytywnych efektów. Po pierwsze i najważniejsze. Zastanów się co prowokuje twoje serce do otwarcia i pozytywnego wzruszenia i może nawet uronienia łezki z tej okazji… Kiedy już to ustalisz, to funduj sobie z tym kontakt przynajmniej raz dziennie… to mogą być psy, koty, […]

Czas się pożegnać…?

…wydaje mi się, że tak w ogóle to za dużo gromadzimy i nawet jeśli rzeczy nie mają podczepionych bytów to mają nazbieranych sporo różnych energii, które często mogą być po prostu negatywne. Mogą i często są negatywne przede wszystkim z powodu przeżywanych przez nas niskich emocji, których doświadczamy na przestrzeni jakiegoś tam czasu, w trakcie którego posiadamy daną rzecz czy […]