English Space

Image of the Creator

what the Creator is like in your opinion? …in everyday life you can easily observe that people have a very distorted image of the Creator Himself, whom is indeed very difficult to describe in just few words, because of the fact that words hardly describe the spiritual reality… but if I had to describe the Creator with just few words, […]

Obraz Stwórcy

Kim dla Ciebie jest Stwórca? …na co dzień można z łatwością zaobserwować, że ludzie mają mocno wypaczony obraz samego Stwórcy, którego trudno jest opisać w kilku słowach, albowiem faktem jest, że słowa z trudem opisują rzeczywistość duchową… ale jeśli już miałabym to zrobić i miałabym określić Stwórcę tymi kilkoma słowami to powiedziałabym, że Stwórca jest Miłością, Życiem, Mądrością i Świadomością. […]

Krótki komentarz do obecnej sytuacji…

To co uważam jest moim prywatnym zdaniem i oczywiste jest, że nikt inny nie musi się ze mną zgadzać. Jednak po latach przyglądaniu się życiu swojemu i społeczeństw doszłam póki co do jednego podstawowego wniosku, który można podsumować krótkim zdaniem: Jezus miał rację. W czym? – We wszystkim.   Kiedy się nad tym człowiek głębiej zastanowi, to racją jest, że […]

Positive Heart Provocateur

When I say to others to work on their own hearts, many people ask me in return: how should I do it so I could experience actual positive effects? First and foremost. Think about what provokes your heart to open up and feel positively touched and maybe even shedding a tear once in a while … Once you’ve figured it […]

Pozytywny Prowokator Serca

Kiedy mówię, pracujcie nad swoim sercem, wiele osób pyta, jak mają to robić, aby móc doświadczyć faktycznych pozytywnych efektów. Po pierwsze i najważniejsze. Zastanów się co prowokuje twoje serce do otwarcia i pozytywnego wzruszenia i może nawet uronienia łezki z tej okazji… Kiedy już to ustalisz, to funduj sobie z tym kontakt przynajmniej raz dziennie… to mogą być psy, koty, […]

Czas się pożegnać…?

…wydaje mi się, że tak w ogóle to za dużo gromadzimy i nawet jeśli rzeczy nie mają podczepionych bytów to mają nazbieranych sporo różnych energii, które często mogą być po prostu negatywne. Mogą i często są negatywne przede wszystkim z powodu przeżywanych przez nas niskich emocji, których doświadczamy na przestrzeni jakiegoś tam czasu, w trakcie którego posiadamy daną rzecz czy […]