Dobrobyt materialny i finansowy

Ja …(imię)… zasługuję na życie pełne materialnego i finansowego dostatku, niezależnie od tego kim jestem, jaka jestem, jak żyję i czym się zajmuję.

Ja …(imię)… lubię żyć stale doświadczając materialnego i finansowego dostatku, niezależnie od tego co myślę, co odczuwam w danej chwili i czym się zajmuję.

Ja …(imię)… przyciągam do swojego życia dostatek materialny  i finansowy, niezależnie od tego kim jestem, jaka jestem i czym się zajmuję.

Ja …(imię)… pozwalam na pełne zamanifestowanie się w moim życiu pełnego dostatku materialnego i finansowego, jestem na to całkowicie gotowa i otwarta.

Ja …(imię)… doceniam życie pełne materialnego i finansowego dostatku, którego doświadczam na codzień, niezależnie od tego jaka jestem, gdzie jestem i czym się zajmuję.

Ja …(imię)… dziekuję za życie pełne materialnego i finansowego dostatku, którego doświadczam na codzień, niezależnie od tego jaka jestem, gdzie jestem i czym się zajmuję.

Ja …(imię)… doświadczam stale życia pełnego materialnego i finansowego dostatku, niezależnie od tego jaka jestem, jak żyję i czym się zajmuję.

Ja …(imię)… żyję w dostatku materialnym i finansowym zawsze i wszędzie.