Modlitwa oddania się Miłości Absolutnej

Ja … … nakazuję aby już od teraz Światło Miłości Absolutnej wypełniło całe moje ciało fizyczne, emocjonalne, mentalne i duchowe oraz wszystkie aspekty mojego istnienia, także te, których nie jestem świadoma i usunęło z nich wszelkie ograniczające mnie programy. Już teraz cała moja Istota, moje Boskie Ja materializuje się w pełni na wszystkich poziomach mojej boskiej i ziemskiej egzystencji, i działa na wszystkich poziomach mojego Istnienia, w pełnej harmonii ze wszystkim co istnieje.