English Space

Jeśli odczuwasz dołek, załamanie lub cokolwiek innego co sprawia ci dyskomfort i ból…

Źródło życia wiecznego jest tylko jedno. Stwórca życia jest jego źródłem. A więc Stwórca jest Źródłem i trwa wiecznie. Ja jestem silna siłą samego Stwórcy czyli źródła życia wiecznego. A życie jest wieczne, bo nie może być innego życia. życie z zasady żyje w tu i teraz, a tu i teraz jest wieczne. Życie jest pełne, jest światłem, jest siłą […]

Czy myślisz, że Stwórca Ciebie nie kocha?

Jeśli myślisz ze Stwórca nie kocha ciebie i go nie obchodzisz… to odczuwasz tak dlatego, że sam darzysz siebie dokładnie takimi uczuciami. Mierzymy zawsze według swojej miary, zwłaszcza jeśli nie mamy rozbudowanej intuicji ani więzi ze Stwórcą. Pamiętaj, że nie możesz dostrzec czegoś czego nie masz w sobie. Aby móc dostrzec a zatem i doświadczyć miłości, musisz ją najpierw sam […]

Do you have to get sick? Stress influence on the immune system. part 02. What stress is about and how does it work.

It is already known that the intestines, which were very much neglected until not so long time ago, have a huge role in building and maintaining good immunity, though for many years the idea of the intestines as an important element in building immunity was loudly mocked and ridiculed. It turns out that it is our intestinal flora that largely […]

Do you have to get ill? Stress influence on the immune system. part 01. What the immune system is and how does it work.

Remember that whatever I am writing here is only a generalization, just because I am not discussing any specific case here, but merely referring to the totality of human behavior observed. 1) Perhaps, you are different and may experience the moments of pandemic horror somehow differently, but a lot of people around you, friends, relatives, and immediate family may react […]

Czy muszę zachorować? Wpływ stresu na układ odpornościowy. cz.03. Jak dbać o siebie aby cieszyć się lepszym zdrowiem.

Odpowiedzmy sobie zatem na postawione pytanie: Czy muszę zachorować? – Nie, nie musisz. Czy masz wpływ na przebieg / rozwój choroby? – Masz! Czy masz wpływ na proces zdrowienia? – Tak, masz! Dlaczego zatem chorujesz? Stan twojej odporności zależy od twojego układu odpornościowego, ale za to stan układu odpornościowego zależy od wielu różnych czynników, z których zwykle nie zdajemy sobie […]

Czy muszę chorować? Wpływ stresu na układ odpornościowy. cz.2. Czym jest i jak działa stres?

Już teraz wiadomo, że ogromną rolę w budowaniu i utrzymaniu dobrej odporności mają jelita, które jeszcze do nie dawna były traktowane po macoszemu, a pomysł jelit jako ważnego elementu budowania odporności był głośno wyśmiewany i wyszydzany. Okazuje się, że to właśnie nasza flora jelitowa w ogromnej części tworzy naszą odporność, a więc im gorszy stan jelit, tym mniejsza odporność. A […]

Czy muszę chorować? Wpływ stresu na układ odpornościowy. cz.01. Czym jest i jak działa układ odpornościowy.

Pamiętajmy, że cokolwiek piszę tutaj, jest to generalizacja, bo nie omawiam tutaj żadnego konkretnego przypadku, a jedynie odnoszę się do ogółu zaobserwowanych ludzkich zachowań. Być może zatem, ty jesteś inny i inaczej przeżywasz chwile grozy związane z pandemią, ale otaczający cię ludzie, znajomi, krewni, najbliższa rodzina, może reagować tak jak przeciętny obywatel. Przeciętny – w tym przypadku będzie to osoba […]